”Retsbetjenten – lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt”.

v/ arkivar Mette Seidelin, Odense.  

tirsdag 24. september 2019 kl. 19:00
1 gang
DIS-Nordvestjylland og FU

Retsbetjenten er en fællesbetegnelse for de byfogeder, herredsfogeder og birkedommere, som før 1919 varetog den lokale politi- og domstolsforvaltning. Foredraget belyser rets-betjentens mangeartede opgaver og præsenterer ved hjælp af eksempler, hvordan man kan bruge kilder fra retsbetjentene til at komme tæt på sine aner.