Livsglæde og bekymringer

v/ Overlæge, tidligere formand for etisk råd, Ole Hartling  

torsdag 24. oktober 2019 kl. 19:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

I vore dage kan vi meget mere, men bekymringerne synes ikke færre. Måske hænger det sammen med, at der er så meget, vi har styr på og magt over, at vi tror, vi også har magt over liv og død. Det er en illusion om, at vi kan komme om ved den menneskelige sårbarhed, blot vi gør os umage nok.

 Hvad er så bekymringens modsætning? Er det beroligelse? Er det tryghed? Ja og nej, men vi skal tale om livsglæde. Der hvor glæde er på grund af noget – jeg glæder mig over noget eller jeg glæder mig fordi – er livsglæde derimod ofte på trods af noget. På trods af sorger og bekymringer.

 For eventuelle spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på mabj@km.dk eller tlf. 7210 0091.