Landsbyer, godser og marsklandbrug – det mangfoldige slesvigske landbosamfund

v/ Dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen  

tirsdag 19. november 2019 kl. 19:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

“ I 1700-tallet var landbruget og landbosamfundene i det gamle hertugdømme Slesvig præget af forskelle,
som var langt større end dem, vi finder i Kongeriget. De fleste sønderjyske bønder hørte under kongelige
amter. Her var der reelt ingen herregårde og ingen hoveri, gårdene var arvelige, og bønderne styrede
meget af samfundet selv. Til gengæld var der stor forskel på gårdmænd og husmænd. I Sydøst, syd for
Flensborg, fandtes der til gengæld godser, som var langt mere ekstreme, end vi kender i Kongeriget, med
livegenskab, skyhøjt hoveri og kæmpestore herregårdsmarker. Og i sydvest, i marsken, var der samfund vi
slet ikke kender i Kongeriget – uden landsbyer og uden godser, men med kolossal forskel på rige
storbønder, småbønder og jordløse landarbejdere. Foredraget vil fortælle om disse forskellige
landbosamfund. Det vil naturligvis også komme ind på den fjerde model, som fandtes omkring Gråsten og
Sønderborg. Det var en mellemform mellem amter og godser – og den del af Sønderjylland, som lignede
Kongeriget mest, men alligevel havde sine særlige træk.”

Foredraget arrangeres i samarbejde med Historisk Forening for Gråsten by og egn.


30 kr. ved indgangen