Befolkningsvækst og fødevareproduktion – En region med store udfordringer

v/ Laura Vang Rasmussen, Ph.D. i geografi  

onsdag 23. oktober 2019 kl. 15:00
1 gang
Nykøbing Katedralskole

Verdens befolkning forventes at stige til mindst ni milliarder inden 2050. Især i Sahel-regionen syd for Sahara har væksten været kraftig, og en yderligere fordobling af befolkningstallet forventes over de næste 30 år. Samtidig er regionen præget af lave nedbørsmængder, ringe jordbundskvalitet og derfor lave høstudbytter. Denne kombination af en stigende befolkning og begrænsninger i det biologiske potentiale giver en massiv udfordring for at brødføde regionens befolkning. Derfor har mange internationale donorer og nationale strategier fokuseret på at få skabt en øget fødevareproduktion i landbrugsområderne.

Men er det sådan, at kraftig befolkningsvækst i Sahel-regionen altid medfører et større dyrket areal? Og er det primære formål med landbrug altid at tilfredsstille familiens fødevarebehov? Eller har folk fundet nye måder at brødføde familien på, og spiller landbruget derfor en ny rolle?


gratis adgang