De flyvende fugle

v/ Ph.d. Mark Desholm, DOF  

lørdag 21. september 2019 kl. 10:00
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

De flyvende fugle v. ph.d. Mark Desholm, DOF
Lørdag den 21.09. kl. 10:00-16:00 på Alsion lokale U107.

Fugletrækket som biologisk fænomen har til alle tider fascineret mennesket, hvor især dets enorme omfang og ekstreme sæsonmæssige regularitet har imponeret fugleelskere verden over.

I tusindvis af timer er blevet brugt på minutiøse iagttagelser, som til dels har resulteret i en langt mere detaljeret viden om trækket, men måske vigtigst af alt, har afstedkommet en lind strøm af nye kvalificerede spørgsmål om fugletrækkets stadig uløste gåder. Hvor flyver de hen? Hvorfor standser nattergalene ikke bare ved Middelhavslandenes store spisekammer, men flyver den lange vej ned syd for Sahara? Hvordan finder de vej deroppe i nattens mørke? Hvilken rolle spiller aerodynamikken? Og hvorfor dukker der pludselig ekstremt sjældne fugle op i Danmark?

I tre foredrag vil vi, udover at høre om de biologiske godbidder, også blive præsenteret for det væld af højteknologiske teknikker som er udviklet til udforskning af dette felt inden for videnskaben. Det være sig ringmærkning, diverse former for elektronisk mærkning, akustisk- og infrarøde observationer, samt radar og isotopanalyser.

Velkommen til en lørdag i selskab med de fascinerende trækfugle – almindelige som sjældne.

Vi kommer omkring disse emner:

  1. Trækfuglenes gåder
  2. De sjældne fugles liv og færden
  3. Aerodynamik hos fugle

I samarbejde med OAS.


270 kr.