Ejendomshistorie

v/ cand.mag. arkivar Peter Korsgaard  

onsdag 08. maj 2019 kl. 16:00
3 gange
Lokalarkiver i Østjylland og Odder Folkeuniversitet

Tilmelding senest 1. maj på https://lokalarkiver-0stjylland.dk
300 kr.