AFLYST!!!!! Cellens opbygning og dens udvikling. Fra ursuppe til liv og bevidsthed.

v/ Poul Nissen  

tirsdag 19. november 2019 kl. 19:30
1 gang
Lemvig Folkeuniversitet

Dette foredrag er desværre aflyst

Cellens opbygning og dens udvikling. Fra ursuppe til liv og bevidsthed.

Professor Poul Nissen modtager Novo Nordisk Prisen 2017

Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 2017 for sine banebrydende studier af ionpumpers struktur og mekanisme. Gennem sin forskning har Poul Nissen på detaljeret niveau klarlagt, hvordan bl.a. ioner og næringsstoffer transporteres ind og ud af celler – den grundviden har stor betydning for forståelse af livsprocesser og bekæmpelse af sygdomme.

10.02.2017 | Lisbeth Heilesen

Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 2017 for sin banebrydende studier af ionpumpers struktur og mekanisme. Foto: Novo Nordisk Fonden.

Celler i menneskekroppen holder store koncentrationsforskelle af positive ioner, f.eks. natrium og kalium, inde og ude af cellerne ved hjælp af ionpumperne, som er placeret i cellernes fedtmembraner. Disse koncentrationsforskelle er som strøm på et batteri og udnyttes af cellen til en række basale transport- og signalfunktioner. De er også centrale for cellens evne til at regulere bl.a. form og volumen og er meget aktivt involverede i bl.a. muskel-, nyre- og hjernefunktion. Ionpumpers funktion er dermed helt fundamental for basale funktioner og kan føre til sygdomme, hvis de ikke fungerer ordentligt.

Novo Nordisk Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Prisen er på 3 mio. kr. og uddeles af Novo Nordisk Fonden.

“Det kom fuldstændig bag på mig, at jeg skulle modtage Novo Nordisk Prisen. Allerede som unge studerende i Kemi-Bioteknologi i Aarhus stod prisen for os som den ypperste anerkendelse. Så at selv modtage prisen i dag er forbundet med stor ærefrygt og taknemmelighed. Jeg takker priskomiteen, mine mange gode kolleger gennem årene, og også venner og familie, som har støttet den lange og til tider seje, men altid fantastisk spændende vej i studier af biomolekylers struktur, som har ført til prisen,” siger Poul Nissen, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.

“Jeg har altid været drevet af et ønske om at forstå mekanismer og gerne på så fundamentale og simple principper som muligt. Vi er kommet langt i forståelsen af ionpumpers atomare struktur og funktion, og hvordan de “sætter strøm” på celler. Jeg tror, at vi står med enorme muligheder for at afdække en bedre forståelse af livsvidenskaberne på basis af fundamentale, biofysiske principper som sammenholder de komplekse, ja nærmest kaotiske, samspil af biomolekylers struktur og funktion med cellers mere robuste og forudsigelige natur,” fortsætter han.

Poul Nissens forskning har primært inddraget såkaldt proteinkrystallografi til at bestemme den tredimensionelle struktur af ionpumper helt ned på atomniveau. Hans forskning har også ført til oprettelse af virksomheder og samarbejder med industrien.

”Poul Nissen har ved en multidisciplinær tilgang klarlagt mekanismer for ion-transport over membraner og skabt det strukturelle grundlag for at belyse neurologiske, psykiatriske og kardiovaskulære sygdomme samt cancer på molekylært niveau. Poul Nissen er international anerkendt som en førerende eksponent for moderne integreret strukturel biologi. Han er en meget fortjent modtager af Novo Nordisk Prisen,” siger formand for priskomiteen, ledende overlæge, professor Jan Fahrenkrug.

Novo Nordisk Prisen overrækkes formelt til Poul Nissen 17. marts 2017.