Lemvigs landskab og natur

v/ Dr. Bernd Schmidt-Tiedemann  

onsdag 31. juli 2019 kl. 15:00
1 gang
Bovbjerg Fyr og Lemvig Folkeuniversitet

Lemvigs landskab og natur fortalt af en tysk geolog, som elsker Lemvig, Geolog og rektor Bernd fra Hamborg.

Først kommer her om indholdet på dansk, derefter på tysk:

Dr. Bernd Schmidt-Tiedemann er født i Hamburg den 3.6. 1941.

 

Fra 1961 til 1968 studerede han geografi, germanistik og filosofi ved Hamburg Universitet og forsvarede sammesteds i 1969 sin doktorafhandling

 

Fra 1961 til 2006 har han haft sit virke ved Hamburgs skolevæsen, ved Hamburg Universitet, ved Institut for lærervidereuddannelse, ved det fagligt-pædagogiske eksamenskontor for læreransættelse, og ved skolemyndighederne. Han var grundlægger af og skoleleder for Europaskolen Gymnasium Hamm. I Hamburg var han endvidere koordinator for Comenius-projekter i Europa. Lemvig Gymnasium, med rektor Lars Ebbensgaard, var en mangeårig og særlig engageret partner for disse projekter og en levende elevudveksling mellem Lemvig og Hamburg. Han kender, som Dr. Schmidt-Tiedemann undertiden spøgefuldt udtrykker det, Lemvig som sin egen bukselomme

 

Dr. Schmidt-Tiedemann bor sammen med sin hustru i Hamburg og har tre børn og to børnebørn, som han jævnligt tager på ferie med på den danske vestkyst. Han har således vel samlet i løbet af sit liv været i Danmark 60 gange.

 

På grund af sin interesse for Nordtyskland og Danmark, og særligt oksevejen fra Lemvig til Altona, engagerede han sig også i Altonaer Museum. Der skrev han en bog med titlen „Om nagler og naglesmede i Altona“.

 

Temaet for foredraget er: “Formning og tilblivelse af istidslandskabet i og omkring Lemvig“. Herunder vil følgende blive belyst:

Istiden

Klima og klimaforandring

Dannelsen af Nordsøen

Overfladeformer i den sidste kuldeperiode

Gletschere og deres bevægelser

Den glaciale landskabserie og dens formrigdom

Istidsspor i området mellem Harboøre, Bovbjerg og Lemvig

10000 år efter istiden

Skal man allerede nu tænke på den næste istid?

Dr. Bernd Schmidt-Tiedemann wurde am 3.6.1941 in Hamburg geboren.

 

Von 1961 bis 1968 studierte er an der Universität Hamburg Geographie, Germanistik und Philosophie; dort legte er 1969 die Doktorprüfung ab.

 

Von 1961 bis 2006 war er im Hamburger Schuldienst, an der Universität Hamburg, am Institut für Lehrerfortbildung, im Lehrerprüfungsamt und in der Behörde für Schule tätig. Als Schulleiter leitete er die von ihm gegründete Europaschule Gymnasium Hamm in Hamburg. Er war in Hamburg Koordinator für Comenius-Projekte in Europa. Ein langjähriger und besonders engagierter Partner für diese Projekte und einen lebhaften Schüleraustausch zwischen Lemvig und Hamburg war das Gymnasium in Lemvig unter der Leitung seines Direktors Lasse Ebbensgaard. In Lemvig kennt er, wie Dr. Schmidt-Tiedemann manchmal scherzhaft sagt, jeden Stein.

 

Er lebt mit seiner Ehefrau in Hamburg und hat drei Kinder und zwei Enkelkinder, mit denen er in den Ferien öfter an die Westküste Dänemarks fährt, sodass er wohl insgesamt etwa 60 mal in seinem Leben in Dänemark gewesen ist.

 

Zum Altonaer Museum kam er auf Grund seines Interessses für Norddeutschland und Dänemark, insbesondere des “Ochsenpfades” von Lemvig nach Altona. Dort schrieb er ein Buch “Von Nägeln und Nagelschmieden in Altona”.

 

Das Thema seines Vortrages lautet: “Formen und Entstehung der eiszeitlichen Landschaft in und um Lemvig”. Dabei werden unter anderem

behandelt:

 

Die Eiszeitalter

 

Das Klima und sein Wandel

 

Die Entstehung der Nordsee

 

Die Oberflächenformen der letzten Kaltzeit

 

Gletscher und ihre Bewegungen

 

Die glaziale Serie und ihr Formenschatz

 

Spuren der Eiszeit in der Region zwischen Harboore, Bovbjerg und Lemvig

 

10 000 Jahre nach der Eiszeit

 

Muss man schon an die nächste Eiszeit denken?