Ordet og Billedet

v/ Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen  

onsdag 13. november 2019 kl. 19:30
1 gang
Folkeuniversitet i Lemvig og Museet For Religiøs Kunst

Onsdag den 13. november 2019

Sted: Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

Tid: 19.00-21.15

 

Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen.

Ordet og billedet

Igennem historien har der i teori og praksis manifesteret sig en del forskellige opfattelser angående det religiøse billedes potentialer og begrænsninger i relation til det talte og skrevne ord. I dette foredrag præsenteres en række af de mest betydningsfulde historiske eksempler herpå fra den tidlige kristendom over reformationstiden til moderne tid.

Hans Jørgen Frederiksen forsker i europæisk kirkekunst.