Demokrati, dannelse og deltagelse i lyset af bevægelsen fra velfærds- til konkurrencestat

v/ Jørn Henrik Petersen  

torsdag 09. maj 2019 kl. 19:00
1 gang
Ærø Folkeuniversitet

I den klassiske velfærdsstat skulle den enkelte dannes som demokratisk deltagende og med- bestemmende medborger. Selvrealisering skulle hvile på deltagelse. I konkurrencestaten er målet at danne den enkelte til at kunne reagere rationelt på tilskyndelser og sanktioner, og selvrealiseringen er baseret på arbejdsmarkedsdeltagelse. Foredragsholderen vil udfolde, hvad der ligger bag denne ændringsproces, og hvad dens konsekvenser er.

Jørn Henrik Petersen har været professor i socialpolitik ved Syddansk Universitet i perioden 1974-2018. Han var hovedredaktør på det store 6-bindsværk ”Dansk Velfærdshistorie”, der udkom 2010-2014. Efterfølgende skrev han ”Pligt & ret – Ret & pligt – Refleksioner over den socialdemokratiske idéarv”. De seneste år har han beskæftiget sig med Martin Luthers tænkning. Det har ytret sig i tre udgivelser ”Fra Luther til konkurrencestaten” (2016), ”Luthers socialetik og det moderne samfund” (2017) samt ”Den glemte Luther” (2018).