Store mestre: Claude Monet

v/ Kunsthistoriker, mag.art. Signe Jacobsen  

onsdag 20. marts 2019 kl. 19:00
1 gang
Skive Kunstforening og Skive Museum

Claude Monet er impressionismens mest typiske mester. Det var netop et maleri af ham, der gav navn til kunstretningen. Betegnelsen var et skældsord til en begyndelse, men blev siden en betegnelse for en hel strømning, hvor kunsten er kendetegnet ved at kunstnere forsøger at fange det optiske og flygtige indtryk af naturens flimmer eller den moderne verdens hektiske parisiske byliv eller fritidsliv, som opstod i slutningen af 1800-tallet og kom til udtryk i caféliv, forlystelser og sejlads på Seinen i byens udkantsområder. Monets sidste årtier af et langt liv blev præget af hans åkande-billeder fra hans berømte have i Giverny, som han anlagde, og hvor der i dag er museum for ham. Vi ser også nærmere på Monets inspirationskilder, kolleger og andre omstændigheder omkring impressionismen.

Ingen forhåndstilmelding – betaling ved indgangen. NB: Der er begrænset antal pladser.

Pris pr. foredrag 100 kr. (gratis for medlemmer af Skive Kunstforening)