Thomas Manns mytopoetiske modernisme i Trolddomsbjerget

v/ Morten Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann Selskab  

tirsdag 02. april 2019 kl. 17:15
1 gang
Folkeuniveritetet i Vallensbæk

Thomas Manns store roman Trolddomsbjerget (1924) hører til blandt hovedværkerne i det tyvende århundredes europæiske modernisme og er ofte blevet udlagt som en seismografisk skildring af det dekadente kultur- og åndsliv i Europa i tiden op til Første Verdenskrigs udbrud. Forelæsningen om denne romanhistoriske milepæl sætter dog særligt fokus på en anden problematik: spørgsmålet om mytologiens og metafysikkens funktion og betydning i et litterært værk, der, med sin fortællers ord, ”har et og andet at bestille med eventyret.” Thomas Mann er en mytopoetisk forfatter, som trækker på store del af den europæiske dannelsestradition (mytologi, teologi, filosofi, litteratur) i sine lærde og samtidig utrolig underholdende romaner.

 For evt. spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på mabj@km.dk eller tlf. 7210 0091.