Blicherdag på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

v/ IT-konsulent Finn Nielsen, Lektor Torkil Funder, Professor Søren Baggesen og Erik Harbo  

søndag 04. november 2018 kl. 10:00
1 gang
Råsted Folkeuniversitet

Blicherdag på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Søndag den 4. november 2018 kl. 10 – 16

Vi har hermed den store glæde at indbyde til fire foredrag på Skærum Mølle.

Program

Kl. 10:00

Velkomst ved Gudrun Aspel og Erik Harbo, der giver en kort orientering om Blicher som årets klassiker

og den nye Blicherudgave: Ak! Hvor forandret! og 17 andre noveller.

Kl. 10:15 – 11:00

IT-konsulent Finn Nielsen: Herningsholm i billeder og tekst

Kl. 11:15 – 12:00

Lektor Thorkil Funder: Egnens stemmer. Om oprettelsen af Blicheregnens Museum

Kl. 12:05

Frokost

Kl. 12:45 – 14:00

Foredrag ved professor Søren Baggesen: Blicher imellem oplysning og romantik

Kl. 14:00

Kaffe

14:15 – 15: 30

Foredrag ved Erik Harbo: Marie og Sophie. (I anledning af 300 året for Marie Grubbes død)

Pris for seminar med foredrag og frokost 200 kr.

Tilmelding til: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb tlf.: 97 48 13 22 eller kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Finn Nielsen, lærer og IT-konsulent, formand for Historisk Forening for Herning Kommune. Var i sin tid engageret med at udforme den fine undervisningshjemmeside fra Nilen I Blichers fodspor i samarbejde med Blichermuseerne og Blicher-Selskabet. Siden er ikke mere tilgængelig.

Søren Baggesen, tidligere professor ved Syddansk og senere Roskilde universiteter skrev afhandlingen Den blicherske novelle i 1962 udgivet af Blicher-Selskabet i 1965, genudgivet i 1995. Bogen er en fremragende analyse af Blichers noveller og gav anledning til at vurdere novellerne på en ny måde. Modtager af Blicherprisen.

Torkil Funder, tidligere lektor ved Ribe Katedralskole deltog 1977- 1978 i den første opbygning af Blicheregnens Museum i Thorning, og i 1998 – 1999 udførte han en lignende opgave på Vesthimmerlands Museum i Års. Har udgivet flere bøger bl.a. Museums Essays I og II og Rejse i Oman.

Erik Harbo, operasanger ved Det Kongelige Teater, men med en litterær baggrund, har været formand for Blicher-Selskabet siden 1989. Redigeret Blichernoter og redigeret en lang række udgivelser for selskabet. Han har bl.a. skrevet flere bøger om Blicher og mange artikler og kronikker om Aakjær, Bellman og andre digtere.