Hvad laver kemikeren som retsmediciner? v/ retskemiker Lotte Ask Reitzel

v/ Lotte Ask Reitzel  

torsdag 11. oktober 2018 kl. 19:00
1 gang
Guldborgsundbibliotekerne i samarbejde med Nykøbing F folkeuniversitet

På Retskemisk Afdeling undersøges fx diverse formodede ulovlige stoffer, som politiet har beslaglagt. I sager om vold eller voldtægt undersøges det, om ofre og eventuelt gerningspersoner har været påvirket af rusmidler under forbrydelsen, og i sager vedr. dødsfald undersøges det, om afdøde var forgiftet med rusmidler, lægemidler eller andet. Afdelingen laver også analyser i sager om spirituskørsel og narkotikakørsel.

Foredraget tager udgangspunkt i de erfaringer, retskemikerne gør sig. Hvad er det for rusmidler, som er på det illegale marked i Danmark, og hvordan har det ændret sig igennem de sidste 10 år? Hvilke rusmidler giver oftest anledning til forgiftninger? Somme tider kan man læse nyheder, der advarer om det ene eller det andet nye, farlige narkotika, og på chatfora på internettet kan brugere/misbrugere diskutere diverse stoffer. Men hvad er sandt, og hvad er myter og misforståelser?

Foredraget vil også handle om stoffernes kemi og de avancerede analyseteknikker, som gør, at man med meget stor sikkerhed kan fastslå både stoffernes identitet og mængden af dem i fx en blodprøve eller et pulver.