Skæbner i Tønder Arrest i begyndelsen af 1800-tallet

v/ Cand.mag. i historie Inger Lauridsen  

tirsdag 24. april 2018 kl. 14:00
1 gang
Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet

Som et led i ‘Forskningens Døgn’ vil foredragsholderen, der netop har udgivet en bog om emnet, fremdrage eksempler på skæbner, der af den ene eller anden grund har siddet indespærret i kortere eller længere tid i den senere publikumsmagnet byens gamle arrest, indrettet med celler i porthuset til det fordums slot.