Hvor lå forfædrenes ejendomme?

v/ slægtsforsker Jørgen Christensen  

torsdag 12. april 2018 kl. 19:00
1 gang
-

Jørgen Christensen vil fortælle om, hvorledes man på basis af forarbejdet til 1844-matriklen (bl.a. de gamle matrikelkort) kan kombinere oplysninger derfra med de mange muligheder i ”SDFE kortviser”. I mange tilfælde kan man lokalisere en forfaders bopæl meget præcist, få et godt indtryk af, hvor meget jord han rådede over, tegne hans jord ind på et landkort som illustration til en slægtsbog, finde oplysninger til indstilling af sin GPS før en udflugt til stedet, etc. etc.