H.C. Andersen – det dejligste eventyr

v/ cand.theol. Kaj Mogensen og dr.phil. Dan Charly Christensen  

tirsdag 03. april 2018 kl. 16:00
1 gang
Råsted Folkeuniversitet

Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab. Studeres naturen for at bevise storheden i Guds skabertanker – som et støttefag til teologi?