Djævlepagter: Om Faust-myten fra 1500-tallet til i dag

v/ Lektor, cand.mag. Morten Dyssel  

tirsdag 17. april 2018 kl. 19:30
1 gang
Gribskov Folkeuniversitet
Foredraget giver et overblik over nogle væsentlige aspekter af den receptionshistorisk gennemslagskraftige myte, idet der først og fremmest fokuseres på Faust som national identifikationsfigur i tysk tradition fra romantikken over nationalsocialismen til DDR-tiden.