Gud, Livet og Menneskene. – En bog om ni danske konservative forfatterskaber, der er delvist glemte, fordi de var sat “ud i kulden”

v/ dr.phil. i historie Jon A.P. Gissel.  

fredag 09. marts 2018 kl. 15:00
1 gang
Råsted Folkeuniversitet

I 2017 udkom Jon Gissels bog “Gud, Livet og Menneskene”, om ni danske konservative forfatterskaber fra sidste trediedel af 1800-tallet. De ni forfattere repræsenterer på forskellig måde en kristen og konservativ opfattelse af livet. Foredraget vil handle om disse forfattere og navnlig om een af dem, Thomas Lange, som voksende op i Vestjylland, og hvis bøger, ikke mindst “Eventyrets Land”, har et stærkt præg af det vestjyske. Men han lod også sine fortællingers handlinger foregå andre steder i Danmark, og dermed har hans forfatterskab også et samlet bud til nutidens debat om danskhed. Menneskets forhold til naturen optog ham meget. Han holdt på, at ånd betød noget i livet, sammen med det fysiske og materielle, og han mente, at mennesket har en fri vilje, en mulighed for et valg.