J.P. Jacobsens stil

v/ dr.phil., cand.mag.et art dansk/film Bo Hakon Jørgensen  

lørdag 07. april 2018 kl. 14:00
1 gang
Thisted Folkeuniversitet

Foredraget skal forsøge at sige noget samlet om J.P. Jacobsens stil ud fra romanen Niels Lyhne. Man har undersøgt dens impressionistiske beskrivelsesteknik, man har påpeget lighederne med Turgenjev, og senest har Jørn Vosmar bestemt holdningen i værket. Ud fra min stilmetode i bogen “Møder med mere – om prosastil og prosaanalyse” vil Bo Hakon Jørgensen diskutere de nævnte tilgange og komme med sit eget bud. På første side i romanen står sætningen: “Jeg fortæller om hende som hun var i Syttenaarsalderen(…) . Det er dette “Jeg”s stil, som han gerne vil nå frem til.