Forsvinder markveje som adgangsveje til det danske landskab?

v/ Seniorforsker Ole Hjorth Caspersen  

mandag 25. september 2017 kl. 19:30
1 gang
Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet

Forsvinder markveje som adgangsveje til det danske landskab? En undersøgelse af markvejenes udvikling fra 1954 til 2015.

I forbindelse med et Realdania-projekt har Ole Hjorth Caspersen arbejdet med markvejenes rolle og historie og den betydning, som markvejen stadig kan have som et rekreativt område, en rolle, som slet ikke er udnyttet i forhold til lokalbefolkning og turister.

Ole Hjorth Caspersen er seniorforsker ved Department of Geosciences and Natural Resource Management, Københavns Universitet.