Den middelalderlige katolske kirke i Sønderjylland

v/ Overinspektør Lennart S. Madsen  

torsdag 28. september 2017 kl. 19:30
1 gang
Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet

Foredraget vil beskrive den romersk-katolske kirkes historie i hertugdømmet Slesvig fra den spæde begyndelse i slutningen af vikingetiden over etablering af kirker og klostre i by og på land til senmiddelalderens valfartskapeller og alterstiftelser mange steder.

Afslutningsvis berøres baggrunden for, at det netop var i hertugdømmet Slesvig, at reformationen blev gennemført som det første sted i Skandinavien.

Lennart S. Madsen er overinspektør ved Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.