Sandflugt gennem de sidste 4200 år: Et signal om klimaændringer?

v/ Lars B. Clemmensen, professor i geologi, Københavns Universitet  

torsdag 09. november 2017 kl. 19:30
1 gang
Folkeuniversitet i Lemvig og Lemvig Museum

Sandflugt gennem de sidste 4200 år: Et signal om klimaændringer? 
Det første klitlandskab blev dannet for omring 4300-4200 år siden. Inden da var store områder dækket af sedimenter fra Stenalderhavet, andre steder fandtes et bakket istidslandskab, men disse landskaber er nu dækket af klitsand. Bl.a. med udgangspunkt i sin forskning i  sandflugt og klitlandskaber i Thy Nationalpark, fortæller professor Lars B. Clemmensen om klimatiske ændringer gennem godt 4000 år.
Perioder med omfattende sandflugt fandt sted for omkring 4200, 2800, 2000, 1000 og 500 år siden. Sandflugtsperioderne var som hovedregel knyttet til kolde klimaperioder. Den sidste sandflugtsepisode, der fandt sted under den såkaldte Lille Istid, var den mest omfattende og forvoldte store skader på områdets jorder og bebyggelser. Sandflugt og klitvandring ind i land blev først standset efter 1792 hvor en systematisk tilplantning af klitterne med hjelme blev påbegyndt. Det tidsmæssige sammenfald mellem sandflugt og kolde og sandsynligvis stormfulde perioder synes at vise, at sandflugten primært var betinget af klimatiske forhold. Dette gælder særligt den første sandflugts periode for 4300-4200 år siden, hvor der skete en markant klimaforværring i store dele af Nordatlanten. Imidlertid står det klart, at den antropocene påvirkning, særligt skovfældning, fremmede sandflugten og det kan være svært at skelne mellem klimapåvirkning og antropocen indflydelse, særligt i de seneste sandflugtsperioder.