Der gik bud – Nykøbing Slot set fra landsbyerne

 

mandag 09. oktober 2017 kl. 19:00
1 gang
Folkeuniversitetet i Nykøbing F.

Der gik bud – Nykøbing Slot set fra landsbyerne.

Anne Elmer, museumsformidler, foredragsholder, Museum Lolland-Falster.
I den første halvdel af 1600-tallet var livet på Falster præget af Enkedronning Sophies og Den udvalgte Prins Christians hoffer på Nykøbing Slot. Fæstebønderne på øen leverede det økonomiske grundlag for de kongeliges liv og leverede de daglige fornødenheder til de 100 – 200 personer, der udgjorde hoffet. Uden fæstebøndernes landgilde og hoveriarbejde, intet hof. I dette foredrag vil Museum Lolland-Falsters formidler give et billede af Nykøbing Slot set med fæstebøndernes øjne, som det berettes i de skriftlige kilder, der er bevarede fra hoffernes kancellier. I forbindelse med DRs Danmarkshistorie udsendelse om renæssancen sættes der lokalt fokus på Nykøbing Slots rolle.
Foredraget gennemføres i samarbejde med Kulturmindeforeningen

Pris: Deltagelse er gratis for Kulturmindeforeningens medlemmer, 60 kr. for ikke medlemmer.


60 kr. for ikke medlemmer