Lovovertrædelser og straf på Als i 1700-tallet

v/ Overinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot  

lørdag 25. februar 2017 kl. 14:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

Amtsregnskabernes bødelister er en guldgrube af oplysninger om dagliglivet i gamle dage. Ganske vist møder vi kun de sager, der endte som en konflikt – enten med naboen eller myndighederne – men de siger alligevel meget om, hvordan livet var, og om forholdet mellem befolkning og myndigheder. Carsten Porskrog Rasmussen ser nærmere på nogle bødelister fra Nordborg og Sønderborg amter fra 1700-tallet. Af dem kan vi se, at der var ganske meget nid og nag og fjendskab mellem folk. Ganske mange fik bøder for enten at have fornærmet eller ligefrem overfaldet andre i lokalsamfundet. Ikke helt sjældent mente myndighederne i øvrigt, at begge parter trængte til en bøde. Vi møder dog også mange, som var i konflikt med myndighederne og deres regler. Folk fik bøde for ikke at udføre hoveriet ordentligt, for at fælde træer uden tilladelse eller for at holde smugkro. Nogle af de højeste bøder blev tildelt for sex uden for ægteskab. Især de sidste var der i øvrigt en del, som ikke kunne betale. Så endte de på vand og brød i fangehullet på Sønderborg eller Nordborg Slot.

Det var ikke alt, som kunne klares med en bøde. Mord, voldtægt, groft tyveri og enkelte andre ting blev straffet med døden, landsforvisning eller hårdt fængsel. Sådanne sager var dog meget sjældne. Carsten Porskrog Rasmussen vil give eksempler på det.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

 


Gæster: 30 kr.