Lukas Cranachs altertavler som formidler af Luthers reformatoriske teologi

v/ Dorothea Glöckner, sognepræst og ph.d.  

tirsdag 02. maj 2017 kl. 17:15
1 gang
Vallensbæk kirke i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vallensbæk

Foredraget arrangeres i samarbejde med Vallensbæk kirke, som er vært ved en lille forfriskning i pausen.

Foredrag ved Dorothea Glöckner, sognepræst og ph.d.

“Ligeledes lærer de, at der stadig vil vedblive at være én hellig kirke. Men kirken er de helliges forsamling, i hvilken evangeliet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes rettelig.”

Med disse ord begynder artikel 7: ”Om Kirken” i Confessio Augustana, som i året 1530 blev vedtaget på rigsdagen i Augsburg som forpligtende bekendelsesskrift for den lutherske reformatoriske teologi.

Spørgsmålet om hvad kirken egentlig er, har været et afgørende diskussionsemne mellem katolikkerne og protestanterne. ”Der vil stadig vedblive at være én hellig kirke.” Det var ikke Luthers anliggende at splitte kirken ad. Tværtimod ville han reformere den, således at den kunne leve op til betegnelsen ”hellig kirke”, ligesom den bliver omtalt i den apostolske trosbekendelse.

billede2

Altertavlen, som i 1547, i året efter Luthers død, blev anbragt i ”Stadtkirche” i Wittenberg, illustrerer netop dette reformatoriske kirkesyn. Her ser vi en fremstilling af sakramenterne, nadveren, dåben og skriftemålet, dertil Luther, der ud fra skriften forkynder den korsfæstede Kristus for menigheden.

Maleren Lukas Cranach den Ældre har sammen med sin søn, Lukas Cranach den Yngre,  fremstillet denne altertavle i tæt samarbejde med reformatorerne, ikke mindst med Melanchthon, som senere blev en af hovedforfatterne til Confessio Augustana. Således er altertavlen i bykirken i Wittenberg fyldt med teologiske budskaber, som dette foredrag vil gøre en indsats for at fremdrage. Ved siden af reformationsalteret i Wittenberg vil vi se på reformationsalteret i Wolfgangskirche i Schneeberg fra 1539 og inddrage enkelte andre værker af Cranach.

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på folkivall@gmail.com eller tlf. 7210 0091.