Astronomiske gennembrud i de seneste 100 år – grundstofferne

v/ post.doc. Camilla Juul Hansen, Københavns Universitet  

onsdag 26. oktober 2016 kl. 19:30
1 gang
Orion Planetarium, Astronomisk Selskab og Folkeuniversitetet

I efterårets foredragsrække kan du høre nyt om nogle af de største gennembrud i den astronomiske forskning i det seneste århundrede. Samtidig markerer vi også hermed 100-års jubilæet for Astronomisk Selskab. Vi skal også mere end 1000 år tilbage i tiden i årets sidste foredrag.