Historiens nutid!

v/ Aksel Haaning  

tirsdag 04. oktober 2016 kl. 19:30
1 gang
Gribskov Folkeuniversitet

Har historien betydning for vores trivsel? Rummer den europæiske kulturs historie gemte og glemte tanker, der forstyrrer os, indtil de kommer op til overfladen? Har kristendommens opfattelse af kærlighed glemt kroppen og det levende liv? Foredraget handler om opdagelsen af en glemt tekst fra middelalderen, hvor krop og kærlighed udtrykkes
med religiøse billeder, og hvor vante forestillinger vendes op og ned. Titlen er Aurora consurgens, den opstigende
morgenrøde.

Den schweiziske psykiater C. G. Jung (1875-1961) opdagede tekstens eksistens i forbindelse med historiske studier. For Jung rummer fortidens viden vigtige elementer for en dybere forståelse af os selv og vores aktuelle situation – indre som ydre. Vi kommer kun videre ved at indhente det glemte. Det var Jungs motivation for at bringe de fortrængte vidensformer frem.

Aksel Haaning er Mag.art., Ph.d. og lektor i filosofi- og videnskabshistorie ved Roskilde Universitet. I efteråret
2016 udkommer hans bog: Jung. En stemme fra dybet, Akademisk Forlag.

Entre 80 kr. pr. person. Tilmelding og betaling på www.gribskovfu.nemtilmeld.dk – eller kontant ved indgangen (først-til-mølle-princip).


80 kr.