Moderne mediers betydning ved folketingsvalget 2015

 

onsdag 28. oktober 2015 kl. 0:00
1 gang
-

Den danske politiske debat og mediernes betydning har ændret sig markant i de seneste år. Mens det i 1970’erne og 1980’erne var politikerne, der bestemte, hvad der skulle diskuteres i tv-debatterne, er det nu journalisterne, som sætter dagsordenen. Hvorfor er udviklingen gået i den retning? Har der fundet en tilsvarende udvikling sted i andre lande – eller er det et bestemt dansk fænomen? Hvad skyldes udviklingen? Og er den god eller dårlig for demokratiet?

     Disse spørgsmål vil historiker, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen besvare i sin forelæsning, som sætter fokus på både den historiske udvikling, den aktuelle situation og fremtidsudsigterne for vores demokrati.

 

     med  1  forelæsning, kl.  17.00 – 19.00

     Tid:   Onsdag           28.  oktober, 2015.

     Sted:  MSG Haslev, Skolegade 31

    

     Ekstern lektor,  ph.d., SDU

     Lars Hovbakke Sørensen

————————————————————————————————————–

Moderne mediers bety
28-10-2015
17:00 – 19:00
MSG Haslev
Skolegade 31
4690 Haslev
Se adressen på De Gule Sider
100 kr pr. forelæsn