Munk, oprører, reformator. Martin Luthers liv og værk

v/ dr. theol., professor em. Martin Schwartz Lausten, Københavns Universitet  

mandag 04. juli 2016 kl. 9:30
2 gange
Rødding Højskole og Folkeuniversitetet

Læs mere:

I Luthers fodspor