Hjernen ser det, den vil – sansning med øjet

v/ højskoleforstander, cand.pæd. i billedkunst Kristian Tikjøb Olsen  

onsdag 21. februar 2018 kl. 19:30
1 gang
Thisted Folkeuniversitet

Et foredrag om, hvordan vi sanser med øjet. Biologien og gestaltpsykologi bliver sat i forhold til billedkunsten. Vi læser og tolker billeder og synsindtryk ikke blot med øjnene, men også med hjernen og de livserfaringer, vi bringer med os.