Foredrag om biodiversitet

v/ Peter Wind, Jørgen Eivind Olesen, Niels Riis og Louise Imer Nabe-Nielsen  

lørdag 23. september 2017 kl. 10:15
1 gang
Thisted Folkeuniversitet og VUC Thisted

Kl. 10.15: Hvad er biodiversitet? Hvorfor er den vigtig?
v/ Cand scient, Seniorbiolog ( Århus Universitet) Peter Wind

Begrebet ’biodiversitet’ eller ’biologisk mangfoldighed’ kom for alvor på manges læber som en følge af FN-mødet i Rio de Janeiro i 1992. På mødet blev biodiversitetskonventionen vedtaget, som Danmark ratificerede i december 1993. Ratifikationen betød, at Danmark var forpligtet til at udarbejde et landestudie og en national strategi. Sådan gik det ikke helt, hvilket vil blive præsenteret i foredraget. Her vil endvidere begrebet ’biodiversitet’ og konventionens betydning for naturbeskyttelses- og naturforvaltningsarbejdet i Danmark blive belyst blandt andet i form af statuseksempler for udviklingen i naturens tilstand.


Kl. 11.15: Biodiversitet – hvordan stoppes tilbagegangen?
v/ Professor ( Århus Universitet) Jørgen Eivind Olesen

Natur- og landbrugskommissionen har givet en række forslag til, hvordan forholdene for natur og landbrug i Danmark kan blive forbedret. Foredraget giver en oversigt over udfordringerne


Kl. 12.45: Naturgenopretning og resultater
v/ Cand Scient, Rådgivende biolog ( Naturrådgivning A/S) Niels Riis

Der gives en indledende oversigt over de generelle typer og metoder til naturgenopretning. Dernæst gennemgås eksempler på konkrete store projekter og deres resultater.


Kl. 14.00: Naturfondens planer og tiltag
v/ Biolog ( Den Danske Naturfond) Louise Imer Nabe-Nielsen

Naturfondens planer og tiltag med henblik på at udvikle og styrke biodiversiteten i Danmark